Change The Way We Connect

Thuế Vụ, Tin Tức, Tin Việt Nam

Các loại thuế cần nộp sau khi thành lập công ty

By VNN360 Team

September 16, 2015 1:39 am ET

Sau khi chúng ta thành lập công ty và đưa doanh nghiệp của mình vào hoạt động thì có rất nhiều vấn đề, thủ tục và các loại thuế doanh nghiệp mà các bạn phải thực hiện với cơ quan thuế nhưng bạn vẫn chưa thực sự hiểu hết về các quyền lợi và nghĩa vụ của công ty. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, doanh nghiệp thường phải nộp những loại thuế nào, doanh nghiệp cần những thủ tục và có nghĩa vụ gì? 

Ảnh minh họa

1. Thuế môn bài

Mỗi năm nộp một lần tùy theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tùy thuộc vào thời điểm thành lập, nếu sau 30/06 chỉ phải nộp 1/2 mức thuế theo biểu thuế của năm. 

Mức thuế môn bài theo khung quy đinh như sau:

Bậc thuế môn bài Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

2. Thuế giá trị gia tăng

Kê khai báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng của tháng trước trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

3. Thuế thu nhập cá nhân

– Chủ doanh nghiệp và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật Thuế thu nhập cá nhân. 

– Thuế thu nhập cá nhân được tính theo phương thức lũy tiến sau khi trừ đi chi phí cho phép đó là giảm trừ gia cảnh: Đối với bản thân là người nộp thuế là 4 triệu/tháng (48 triệu/năm). Đối với người phụ thuộc là 1.6 triệu đồng/tháng.

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Doanh nghiệp: Kê khai và nộp theo từng quý, cuối năm nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. 

– Mức thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm là 25% lợi nhuận. 

– Ngoài ra tùy thuộc vào quá trình hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có thể phát sinh những loại thuế thác nhau.

 Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của cơ quan thuế, thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp Luật. Vì vậy xin quý doanh nghiệp chú ý và hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình.

5. Thuế xuất nhập khẩu

– Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập khẩu.

– Thuế xuất nhập khẩu được tính tùy thuộc vào các mặt hàng xuất nhập khẩu khác nhau.

6. Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Doanh nghiệp sẽ phải nộp loại thuế này nếu doanh nghiệp đó có hoạt động kinh doanh liên quan đến những hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Thuế tiêu thụ đặc biết được đánh vào những mặt hàng hoặc dịch vụ đặc biệt như thuốc lá, rượu, ô tô.

7. Thuế sử dụng đất

– Nếu doanh nghiệp có sử dụng hoặc kinh doanh nhà đất thì phải nộp thuế sử dụng đất.


Tin liên quan: